Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 muutmine

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 18. juunil 2019 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/981, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II).

Määrus jõustub 8. juulil 2019 ja määruse artikli 1 punkte 50, 59–61, 66 ja 74 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)