Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/981 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 25. juunil 2019 komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/981 parandus.

Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/981 avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas (millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) oleme teavitanud juba varasemalt Finantsinspektsiooni 21. juuni 2019 kirjaga nr 4.11-3-3/3230.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)