Konsultatsiooni algatamine järelevalvelise aruandluse ja avalikustamise osas

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) algatas 12. juulil konsultatsiooni järelevalvelise aruandluse ja avalikustamise kohta seoses Solventsus II direktiivi läbivaatamisega. Konsultatsioon viiakse läbi kahes etapis. Esimese etapi konsultatsiooni eesmärk on reageerida Euroopa Komisjoni poolt 11. veebruaril 2019 algatatud tehnilise nõu küsimisele Solventsus II direktiivi kohta selles osas, mis on seotud järelevalvelise
aruandluse ja avalikustamisega.

Esimese etapi konsultatsioon sisaldab järgmiseid valdkondi:

  • Järelevalvelise aruandluse ja avalikustamise üldised küsimused
  • Kvantitatiivsete aruannete vormid (QRT) ja lisad (soolo)
  • Solventsuse ja finantsseisundi aruanne (SFCR) ja kirjeldav järelevalveline aruanne
  • Finantsstabiilsuse aruandlus

Kommentaare saab esitada kuni 18. oktoobrini 2019 vastavalt EIOPA kodulehel avaldatud e-posti aadressile. Täpsem teave konsultatsiooni kohta leitav EIOPA kodulehel 1.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.37 MB)