Rakenduslike tehniliste standardite muutmine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 10. detsembril järgmised rakenduslike tehniliste standardite muudatused:

  • Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2103, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmäärust (EL) 2015/2450, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega. Määrus jõustus 30. detsembril 2019;
  • Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2102, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2452 sellise teabe avalikustamise osas, mida kasutatakse edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse arvutamiseks. Määrus jõustus 30. detsembril ja seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.35 MB)