Märgukiri makseteenuste hulgast välistatud teenuseid osutava isiku teabe esitamise kohustusest

Jõustumise aeg

Märgukiri

Seoses makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse (MERAS) muudatustega, juhib Finantsinspektsioon tähelepanu asjaolule, et makseteenuste hulgast välistatud teenuste pakkujatel on vajalik hinnata oma tegevuse vastavust õigusaktidele.

MERAS sätestab makseteenuste osas erandeid teenustele ja tehingutele, mida ei käsitata MERAS tähenduses makseteenustena, kuid milliseid osutaval isikul on siiski teatud tingimuste täitumisel kohustus teavitada Finantsinspektsiooni, ning teatud tingimuste täitumisel võib nende teenuste osutamine vajada ka tegevusluba.

Nende teenuste hulka kuuluvad:

  • teenused ja tehingud, mis põhinevad piiratud viisil kasutataval makseinstrumendil (MERAS § 4 lg 1 punkt 10) (mh makseteenused kaupu müüvate või teenuste pakkujate poolt piiratud võrgustikus; makseteenused väga piiratud valiku kaupade või teenuste omandamiseks);
  • elektroonilise side teenuse pakkuja täidetud maksetehingud (MERAS § 4 lg 1 punkt 11).

Igal teenuse pakkujal on kohustus hinnata oma tegevuse vastavust õigusaktidele, sh hinnata ise, kas konkreetse majandustegevuse puhul on nõutav tegevusluba. Välja toodud teenuste pakkujatel on aga MERAS §-st 41 tulenevalt täiendav kohustus anda endast Finantsinspektsioonile teada.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.56 MB)