Argentiinas krediidiasutuste suhtes kohaldatava järelevalve- ja regulatiivse korra lugemine liidu korraga samaväärseks

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 22. mail 2019 Euroopa Komisjonile adresseeritud arvamuse, milles soovitab lugeda Argentiinas krediidiasutuste suhtes kohaldatavat järelevalve- ja regulatiivset korda liidu korraga samaväärseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 107 lõike 4, artikli 114 lõike 7, artikli 115 lõike 4, artikli 116 lõike 5 ja artikli 142 lõike 1 punkti 4 alapunkti b tähenduses.

Samaväärsuse kindlaks määramiseks kasutatakse kolmanda riigi järelevalve- ja regulatiivse korra tulemuspõhist analüüsi, mille käigus kontrollitakse nende suutlikkust saavutada samad üldeesmärgid, mis on saavutatavad liidu järelevalve- ja regulatiivse korraga.

Euroopa Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/536 jõustus 21.aprillil 2019.