Diversifitseeritud indeksite loetelu uuendamine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avaldas 11. aprillil 2019 uuendatud diversifitseeritud indeksite loetelu.

Loetelu sisaldab neid aktsiaindekseid, mille puhul on võimalik kasutada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 344 lõike 4 teises lauses sätestatud käsitlust, mille kohaselt ei ole vaja üksikaktsiana käsitletava aktsiaindeksifutuuri spetsiifilist riski arvesse võtta, kui asjaomane aktsiaindeks on börsil kaubeldav ning kajastab asjaomast nõuetekohaselt diversifitseeritud indeksit.

Uuendatud diversifitseeritud indeksite loetelu on edastatud Euroopa Komisjonile vastuvõtmiseks ja jõustub pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)