EBA avaldas tururiski käsitlevate aruandlusnõuete tehniliste standardite lõplikud kavandid

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avaldas 04. mail 2020 lõpliku rakenduslike tehniliste standardite eelnõu tururiskiga seotud aruandluse erinõuete kohta.

Eelnõu sisaldab muudatusi ja täpsustusi, mida EBA tutvustas avaliku konsultatsiooni raames 2019. aasta novembris (Finantsinspektsiooni kiri 02.12.2019 nr 4.11-3.1/6031).

Esialgsete plaanide kohaselt hakatakse tehnilisi standardeid rakendama alates 2021. aasta septembrist ning need aruandlusnõuded on osa aruandlusraamistiku 3.1 versioonist.

Lõplik eelnõu on esitatud Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)