Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2021/1074 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ja otsuse (EL) 2020/1306 kehtetuks tunnistamine

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 30. juunil 2021 Euroopa Keskpanga (EKP) otsus (EL) 2021/10741, keskpankade vastu olevate teatavate nõuete ajutise väljajätmise kohta koguriskipositsiooni näitajast seoses COVID-19 pandeemiaga ning otsuse (EL) 2020/1306 (EKP/2020/44) kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2021/27).

Otsus (EL) 2020/1306 (EKP/2020/44) tunnistati kehtetuks alates 28. juunist 2021.

Käesolev otsus jõustus 28. juunil 2021.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1074&from=ET

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)