Euroopa Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/451 sätestatud rakenduslike tehniliste standardite muutmine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 22. detsembril 2022 Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1994, millega muudetakse rakendusmääruses (EL) 2021/451 sätestatud rakenduslikke tehnilisi standardeid seoses omavahendite, vara koormatiste, likviidsuse ja aruandlusega globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlakstegemiseks. 

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/451 sätestatud rakenduslike tehniliste standardite muudatused on osa Euroopa Pangandusjärelevalve 3.2 aruandlusraamistikust.

Määrus jõustub 11. jaanuaril 2023 ja seda kohaldatakse alates 11. juulist 2023.

Selgitus

märgukiri_0.pdf (pdf, 0.29 MB)