Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunis „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/05 pettusandmete esitamise kohta vastavalt teisele makseteenuste direktiivile (PSD2)“ (EBA/GL/2020/01)“

Jõustumise aeg

Juhend

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunis, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/05 pettusandmete esitamise kohta vastavalt teisele makseteenuste direktiivile (PSD2)“ (EBA/GL/2020/01).

Juhend

Selgitus

Juhatuse otsus 06.04.2020 (pdf, 0.38 MB)
Kaaskiri 09.04.2020 (pdf, 0.28 MB)