Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2020/10 “Suunised 2020. aasta pragmaatilise järelevalvelise läbivaatamise ja hindamise protsessi kohta seoses COVID-19 kriisiga“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina