Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2020/07 „Covid-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta” välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

Jõustumise aeg

Kehtetu alates

Juhend pikendatud ja täiendatud vastava otsusega siin.

Juhend

Suunis inglise keeles (pdf, 0.17 MB)
Suunis eesti keeles (pdf, 88.10 kB)

Selgitus

Juhatuse otsus (pdf, 0.34 MB)
Kaaskiri (pdf, 0.30 MB)
juhatuse otsus_7.pdf (pdf, 0.38 MB)