Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 muutmine

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 11. märtsil 2021 komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/4241, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses tururiski alternatiivse standardmeetodiga.

Määrus jõustub 31. märtsil 2021 ja seda kohaldatakse alates 30. septembrist 2021.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0424&from=ET

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)