Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 täiendamine

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 14. aprillil 2021 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/5981, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskikaalude määramist eriotstarbelistele nõuetele.

Määrus jõustub 4. mail 2021 ja seda kohaldatakse alates 14. aprillist 2022.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0598&from=ET

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)