Finantsinspektsiooni juhatuse poolt välja antud soovituslikud juhendid

Jõustumise aeg

Märgukiri

Finantsinspektsiooni juhatus otsustas 1. aprilli 2019 soovituslike juhenditena välja anda järgmised Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunised:

  1. Juhatuse otsus nr 1.1-7/44, „Varaga tagatud kommertsväärtpaberite standardväärtpaberistamise kriteeriumid“ (EBA/GL/2018/08). Juhend ja otsus on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel 1 ja suunise ingliskeelne versioon on kättesaadav EBA kodulehel 2;
  2. Juhatuse otsus nr 1.1-7/45, „Standardväärtpaberistamise kriteeriumide kohta muude kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisel“ (EBA/GL/2018/09). Juhend ja otsus on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel 3 ja suunise ingliskeelne versioon on kättesaadav EBA kodulehel 4.

Suunised mängivad olulist rolli Euroopa Liidu väärtpaberistamise raamistikus, mis hakkas kehtima 2019. aasta jaanuarist ja mille eesmärgiks on ellu äratada terve ja ohutu väärtpaberistamise turg Euroopa Liidus.

Nimetatud juhendeid kohaldatakse alates 15. maist 2019.

Selgitus

Märgukiri (PDF) (pdf, 0.32 MB)