Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Suunised Covid-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta (EBA/GL/2020/07)“ kehtivuse pikendamine

Jõustumise aeg

Tulenevalt Euroopa Pangajärelevalve Asutuse (EBA) avaldusest pikendada suunise EBA/GL/2020/07 kehtivust, otsustas Finantsinspektsiooni juhatus 18. aprillil 2022 oma otsusega nr 1.1-7/72 pikendada Finantsinspektsiooni juhatuse 3. augusti 2020 otsusega nr 1.1-7/114 Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina välja antud juhendi „Covid-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta” kehtivust.

Finantsinspektsioon kaalus soovituslikus juhendis pädevatele asutustele jäetud valikuid nõuete proportsionaalseks kohaldamiseks. Finantsinspektsioon leidis, et Eestis tegutsevate vähemoluliste krediidiasutuste laenuportfellides toimuvate muudatuste monitoorimiseks on piisav, kui aruannete esitamise sageduseks on kvartal ja tunnistas oma otsusega kehtetuks otsuse nr 1.1-7/114 punkti 5.

Soovituslik juhend ja uus otsus on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel.1

Eestis tegutsevatele Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla kuuluvatele krediidiasutustele kohalduvad Euroopa Keskpanga poolt EBA suunise üle võtmisel tehtavad otsused.

 

https://www.fi.ee/et/juhendid/pangandus-ja-krediit/finantsinspektsiooni-juhatuse-3-augusti-2020-otsuse-nr-11-7114-muutmine-ja-kehtivuse-pikendamine

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)