ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus 680/2014) muutmine

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 9. novembril 2018 komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1627, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 680/2014 seoses usaldusväärse hindamisega järelevalvelise aruandluse puhul.

Muudatused sisaldavad uusi nõudeid seoses usaldusväärse hindamisega (PruVal) ja muudetud nõudeid seoses omavahendite ja omavahendite nõuete (COREP), kinnisvaraga tagatud laenudest saadud kahju (IP losses), riskide kontsentreerumise (LE), finantsvõimenduse (LR) ja täiendavate likviidsuse seireparameetrite (ALMM) aruandlusega, lisaks on tehtud muudatusi lähtuvalt Euroopa Pangandusjärelevalvele esitatud küsimustest (EBA Single Rulebook Q&A).

Määrus jõustub 29. novembril 2018 ja seda kohaldatakse alates 1.detsembrist 2018.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.25 MB)