ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus 680/2014) muutmine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avaldas 28. mail 2019 komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 muutmise eelnõu, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013.

Eelnõu sisaldab muudatusi väärtpaberistamise ja likviidsuse (LCR) aruandluses, lisaks tehnilisi täpsustusi ja parandusi seoses omavahendite ja omavahendite nõuete aruandlusega (COREP) ja likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandlusega (ALMM).

Sellest tulenevalt on uuendatud ka 2.9 versiooni tehnilist paketti (DPM, valideerimisreeglid ja taksonoomia), mis sisaldab lisaks ka täiendavat teavet seoses kriisilahenduse aruandlusega. Täpsem teave EBA 2.9 aruandluse raamistiku tehniliste muudatuste kohta leitav EBA kodulehel.

COREP muudatused hakkavad eelnõu kohaselt kehtima aruandeperioodist alates 31. märts 2020, LCR ja ALMM muudatused aruandeperioodist alates 30. aprill 2020, kriisilahenduse aruandluse tehnilised muudatused aruandeperioodist alates 31. detsember 2019.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)