ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) muutmine seoses finansteabega (FINREP)

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 16. juulil 2019 komisjoni rakendusmääruse (EL) 680/2014 muutmise lõpliku eelnõu 1 seoses finantsteabe aruandlusega (FINREP).

Muudatuste eesmärk on parandada aruandluse nõudeid seoses viivisnõuetega (NPE) ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuetega (FBE) ja seeläbi tugevdada järelevalvete võimet hinnata ja kontrollida nende nõuete täitmist. Määruse eelnõu sisaldab lisaks veel muudatusi aruandluse nõuetes kasumi või kahjumi kirjete kohta,mmis võimaldab järelevalvetel teha põhjalikumat analüüsi aruandava asutuse kulustruktuuri kohta ja kontrollida tasustamise poliitika mõju ning muudatusi seoses rahvusvahelise finantsaruandluse standardi rakendamisega (IFRS 16).

EBA esitab eelnõu vastuvõtmiseks Euroopa Komisjonile, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast jõustumist. Muudatusi kohaldatakse eelnõu kohaselt alates 1. juunist 2020.

Esialgse info kohaselt avaldatakse vastav XBRL taksonoomia ja andmemudel (DPM) EBA kodulehel 2019. aasta augustis.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)