Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 muutmine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 30. oktoobril 2018 komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1620 1, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega.

Määrus jõustub 19. novembril 2018 ja seda hakatakse kohaldama 30. aprillist 2020.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.25 MB)