Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/101 muutmine

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 25. juunil 2020 komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/8661, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/101, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 artikli 105 lõike 14 kohaste regulatiivsete tehniliste standarditega usaldusväärse hindamise kohta.

Seoses COVID-19 pandeemia levikuga, mis on vallandanud kogu maailma, on tekkinud vajadus vaadata üle usaldusväärse hindamise eeskirjad. Lisaks tavapärastes turutingimustes kasutatavale agregeerimistegurile nähakse ette, et krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid praegusel turuhindade äärmusliku volatiilsuse ja COVID-19 pandeemia põhjustatud süsteemse vapustuse perioodil kohaldama suuremat agregeerimistegurit.

Sellest tulenevalt viiakse määrusesse sisse muudatus, mille kohaselt peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kehtestama perioodini kuni 31. detsember 2020 agregeerimisteguriks α 66% . Pärast mida kehtestatakse agregeerimisteguriks 50%.

Määrus jõustub 26. juunil 2020.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)