Konsultatsiooni algatamine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa järelevalveasutused (ESA) algatasid 22. mail 2019 konsultatsiooni rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta seoses finantskonglomeraatide riskide kontsentreerumise ja kontsernisiseste tehingute aruandlusega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ artikliga 21a (2b) ja (2c).

Rakenduslike tehniliste standardite eesmärk on ühtlustada finantskonglomeraatide kontsernisiseste tehingute ja riskide kontsentreerumise aruandluse nõuete raamistikku. Lisaks aitab see koordinaatoritel ja teistel pädevatel asutustel efektiivsemalt tuvastada olulisi probleeme ja vahetada omavahel teavet, vähendades seeläbi kulusid ja tagades võrdsed tingimused Euroopa Liidus.

Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 15. augustini 2019.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)