Konsultatsiooni algatamine integreeritud aruandlussüsteemi teostatavusaruande kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 11. märtsil 2021 konsultatsiooni kapitalinõuete määruse (CRR) artikli 430c kohaselt koostatud integreeritud aruandlussüsteemi teostatavusaruande kohta. Aruteludokumendis kirjeldatakse integreeritud aruandlussüsteemi peamiste koostisosade võimalikke valikuid, sh ühtset andmesõnastikku ja järelevalveliste, kriisilahenduse ja keskpanga statistiliste andmete kogumise ühtset aruandlussüsteemi.

Juhime tähelepanu, et aruteludokument on tulemuste suhtes neutraalne ning on aluseks edasistele aruteludele, mille eesmärk on koguda täiendavaid tõendeid ja arvamusi. Seetõttu ei tehta dokumendis konkreetseid ettepanekuid aruandlussüsteemi võimaliku rakendamise kohta. Konsultatsiooni eesmärgiks on koguda tagasisidet selle teemalise lõpparuande koostamiseks.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 11. juunini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 4. mail 2021 toimub selle teemaline webinar, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-launches-discussion-paper-integrated-reporting

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.40 MB)