Konsultatsiooni algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmiseks

Jõustumise aeg

Euroopa Finantsjärelevalvesüsteemi (ESA) Ühiskomitee algatas 29. jaanuaril 2021 avaliku konsultatsiooni komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmiseks, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid krediidiriski puhul krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute ja krediidikvaliteedi astmete Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 artikli 136 lõike 1 ja artikli 136 lõike 3 kohase sidumise kohta.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 5. märtsini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 12. veebruaril 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

1. https://www.eba.europa.eu/esas-consult-amend-technical-standards-mapping-ecais%E2%80%99-credit-assessments

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)