Konsultatsiooni algatamine likviidsuse täiendavate seireparameetrite (ALMM) aruandluse muutmise kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 28. aprillil 2021 konsultatsiooni rakenduslike tehniliste standardite (ITS) järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EU) 2021/451) muutmiseks likviidsuse täiendavate seireparameetrite (ALMM) osas.

Konsultatsiooni eesmärgiks on täiendada ALMM aruandluse vorme, et ühtlustada aruandlusnõudeid, täita andmelünki ja selgitada täiendavalt aruandlusjuhiseid, mis põhinevad EBA poolt avaldatud küsimustel ja vastustel (Q&A) ühtses reeglite kogumis (Single Rulebook).

ALMM aruandluse muutmise lõplik eelnõu esitatakse Euroopa Komisjonile hiljemalt 2021. aasta detsembris. Muudatuste rakendamise perioodiks on esialgselt planeeritud 1 aasta.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel 1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 28. juulini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 28. mail 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

https://www.eba.europa.eu/european-banking-authority-launches-public-consultation-enhance-proportionality-liquidityreporting

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.40 MB)