Konsultatsiooni algatamine makseviivituse tõenäosusi ja makseviivitusest tingitud kahjumäärasid käsitlevate regulatiivsete standardite eelnõude kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 22. juulil 2020 konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite
eelnõude (RTS) kohta, mis käsitlevad makseviivituse tõenäosusi (PDs) ja makseviivitusest tingitud kahjumäärasid
(LGDs) alternatiivse sisemudeli (IMA) kasutamise puhul.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel 1. Kommentaare saab esitada läbi
EBA kodulehe kuni 22. oktoobrini 2020. Lisaks juhime tähelepanu, et 17. septembril 2020 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

1 https://eba.europa.eu/eba-consults-draft-technical-standards-default-pr…

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)