Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, milles on loetletud valuutad, millega kaasnevad piirangud likviidsete varade kättesaadavusele

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 16. juulil 2021 konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite
(RTS) eelnõu kohta, milles on loetletud valuutad, millega kaasnevad piirangud likviidsete varade
kättesaadavusele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 419.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA
kodulehe kuni 16. oktoobrini 2021.

 

https://www.eba.europa.eu/calendar/consultation-amended-its-currencies-constraints-availability-liquid-assets

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.27 MB)