Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, milles täpsustatakse kriteeriumid varipanganduse üksuste tuvastamiseks

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 26. juulil 2021 konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite
(RTS) eelnõu kohta, milles täpsustatakse kriteeriumid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013
artikli 394 lõikes 2 osutatud varipanganduse üksuste tuvastamiseks.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA
kodulehe kuni 26. oktoobrini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 29. septembril 2021 toimub avalik arutelu,
millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

https://www.eba.europa.eu/calendar/consultation-draft-rts-criteria-identification-shadow-banking-entities

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)