Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb riskikaalude ja LGD miinimumväärtuste asjakohasuse hindamist

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 29. aprillil 2021 konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) eelnõu kohta, milles täpsustatakse riskikaalude asjakohasuse hindamisel arvesse võetavate tegurite liigid vastavalt määruse (EL) 575/2013 artikli 124 lõikele 4 ja tingimused, kui hinnatakse kinnisvaraga tagatud riskipositsioonide makseviivitusest tingitud kahjumäärade (LGD) väärtuste asjakohasust määruse (EL) 575/2013 artikli 164 lõike 8 alusel.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel 1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 29. juulini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 30. juunil 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

1 https://www.eba.europa.eu/calendar/consultation-draft-rts-concerning-assessment-appropriateness-risk-weights-and-minimum-lgd

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)