Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb väärtpaberistamise määruse kohaste riski säilitamisega seotud nõudeid

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 30. juunil 2021 konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) eelnõu kohta, millega täpsustatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2402 (muudetud määrusega (EL) 2021/557) artikli 6 lõike 7 kohased riski säilitamisega seotud nõudeid väärtpaberistamise tehingu algatajatele, sponsoritele ja algsetele laenuandjatele.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 30. septembrini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 2. septembril 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-technical-standards-risk-retention-requirements-under-securitisation-regulation

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)