Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb arenenud majandusega riikide loetelu

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 07. aprillil 2021 konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) eelnõu kohta, mis käsitleb arenenud majandusega riikide loetelu aktsiariski arvutamiseks alternatiivse standardmeetodi alusel.

Konsultatsiooni eesmärgiks on välja selgitada arenenud majandusega riikide lõplik loetelu ning välja töötada kriteeriumid arenenud majandusega riikide ja tärkava turumajandusega riikide kindlakstegemiseks. EBA on käesoleva RTS-i eelnõu välja töötanud vastavalt kapitalinõuete määruse (CRR2) 575/2013 artikli 325ap lõikele 3.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 02. juulini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 29. aprillil 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

https://www.eba.europa.eu/calendar/consultation-draft-rts-emerging-markets-and-advanced-economies

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)