Konsultatsiooni algatamine sisemeetodite võrdlusportfellide määruse (2016/2070) muutmiseks (Supervisory Benchmarking)

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 17. detsembril 2020 konsultatsiooni komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2070 võrdlusportfellide, aruandevormide ja aruandluse juhiste osas.

Määrusega uuendatakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/2070 seoses 2022. aastal toimuva sisemeetodite võrdlusportfellide harjutusega.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 15. veebruarini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 20. jaanuar 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-amend-standards-benchmarking-internal-models

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.40 MB)