Konsultatsiooni algatamine suuniste kohta, mis käsitlevad Euroopa Liidus vaheemaettevõtja (IPU) loomise künnise ja muude menetlusaspektide järelevalvet

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 15. jaanuaril 2021 konsultatsiooni suuniste kohta, mis käsitlevad künnise ja muude menetlusaspektide järelevalvet Euroopa Liidus (EL) vaheemaettevõtjate (intermediate parent undertakings - IPU) asutamisel vastavalt kapitalinõuete direktiivi (CRD) 2013/36/EL artiklile 21b.

Vastavalt kapitalinõuete direktiivi artiklile 21b peavad kolmandate riikide kontsernidesse kuuluvad asutused, kelle grupi varade koguväärtus Liidus on vähemalt 40 miljardit eurot, looma ELi vahepealse emaettevõtja.

Suunistes täpsustatakse metoodikat kolmandate riikide grupi varade koguväärtuse arvutamiseks ELis ja selgitatakse, kuidas seda väärtust jälgida IPU nõude täitmiseks. Suunised annavad ka juhiseid teatavate menetluslike aspektide kohta, mis on seotud IPU nõude kohaldamisega, sealhulgas teabe vahetamisega institutsioonide, kolmandate riikide filiaalide ja pädevate asutuste vahel, samuti tähtajad IPU asutamiseks.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 15. märtsini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 26. veebruaril 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-its-new-guidelines-monitoring-threshold-establishing-intermediate-eu-parentundertaking

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.40 MB)