Konsultatsiooni algatamine ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate riskiga kaalutud varade arvutamise regulatiivsete tehniliste standardite kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 16. detsembril 2020 konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu (RTS) kohta, mis käsitleb ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate riskiga kaalutud varade arvutamist kooskõlas kapitalinõuete määruse 575/2013 (CRR) artikli 132a lõikega 4.

Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu toetab ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate osakute või aktsiatena esitatud riskipositsioonide krediidiriski omavahendite nõuete arvutamist standardmeetodi kohaselt.

Samuti selgitab eelnõu puuduvate sisendite regulatiivset käsitlust, kui tuletisinstrumentide alusrisk ei ole teada vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtuse arvutamiseks.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 16. märtsini 2021. Lisaks juhime tähelepanu, et 11. veebruaril 2021 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

https://eba.europa.eu/eba-consults-technical-standards-calculate-risk-weights-collective-investment-undertakings

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)