Konsultatsioonide algatamine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 27. juunil järgmised konsultatsioonid:

  • regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud seoses järeltestimise nõuetega ja kasumi ja kahjumi tekkeallikate määramise nõuetega kooskõlas kapitalinõuete määruse muutmise määruse 1 (EL) 2019/876 artikliga 325bf (9) ja artikliga 325bg (4). Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel 2 ja kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 4. oktoobrini 2019;
  • regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud seoses riskitegurite modelleeritavuse hindamisega kooskõlas kapitalinõuete määruse muutmise määruse (EL) 2019/876 artikliga 325be (3). Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel 3 ja kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 4. oktoobrini 2019;
  • regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud seoses likviidsusperioodidega kooskõlas kapitalinõuete määruse muutmise määruse (EL) 2019/876 artikliga 325bd (7). Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel 4 ja kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 4. oktoobrini 2019.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.36 MB)