Lõpliku eelnõu avalikustamine MREL ja TLAC teabe avaldamise ja järelevalvelise aruandluse rakenduslike tehniliste standardite kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 3. augustil 2020 rakenduslike tehniliste standardite (ITS) lõpliku
eelnõu 1 seoses omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude (MREL) ning kahjukatmisvõime standardi
(TLAC) miinimumnõude teabe avaldamisega ja järelevalvelise aruandlusega.

ITS eelnõu sisaldab teabe avaldamise ja järelevalvelise aruandluse ühtseid vorminguid, millele EBA soovis
22. novembril 2019 algatatud konsultatsiooni käigus tagasisidet saada (Finantsinspektsiooni kiri nr 05.12.2019
nr 4.11-3.1/6142).

ITSi eesmärk on suurendada krediidiasutuste ja investeerimisühingute MREL ja TLAC teabe avaldamise ja
järelevalvelise aruandluse kohustuste järgimise tõhusust ja lihtsustada teabe kasutamist pädevate asutuste ja
turuosaliste jaoks.

Lõplik eelnõu on esitatud Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist
Euroopa Komisjoni poolt. ITSi hakatakse rakendama alates 30.06.2021 aruandeperioodist.

Esialgse info kohaselt avaldatakse vastav XBRL taksonoomia, andmemudel (DPM) ja valideerimiseeskirjad EBA
kodulehel 2020. aasta kolmandas kvartalis.

1 https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-dis…

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)