Märgukiri seoses Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendiga „Suunised omavahel seotud klientide kohta, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 39“

Jõustumise aeg

Märgukiri

Juhend

Suunised (pdf, 0.14 MB)

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.25 MB)