Muudetud suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja metoodikate kohta, millega muudetakse 19. 12.2014. aasta suuniseid EBA/GL/2014/13

Jõustumise aeg

Kehtetu alates

Juhend

Euroopa Pangandusjärelevalve asutuse suuniste „Muudetud suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja metoodikate kohta, millega muudetakse 19. detsembri 2014. aasta suuniseid EBA/GL/2014/13“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

Juhend

Selgitus

Juhatuse otsus (pdf, 0.23 MB)
juhatuse otsus_5.pdf (pdf, 0.38 MB)