Muudetud suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja metoodikate kohta, millega muudetakse 19. 12.2014. aasta suuniseid EBA/GL/2014/13

Jõustumise aeg

Juhend

Euroopa Pangandusjärelevalve asutuse suuniste „Muudetud suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja metoodikate kohta, millega muudetakse 19. detsembri 2014. aasta suuniseid EBA/GL/2014/13“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

Juhend

Selgitus

Juhatuse otsus (pdf, 0.23 MB)