Suunised finantsseisundi taastamise kavades kasutatavate mitmesuguste stsenaariumite kohta