Suunised suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise kohta