Tugeva korrelatsiooniga valuutade loetelu uuendamine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 30. jaanuaril 2019 eelnõu tugeva korrelatsiooniga valuutade uuendatud nimekirja kohta.

Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad valuutariski korral kasutada madalamaid omavahendite nõudeid tasakaalustatud positsioonide suhtes kahes valuutas, kui neid valuutasid käsitatakse „tugeva korrelatsiooniga valuutadena” Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 354 lõikes 1 sätestatud meetodi alusel.

Lõplik eelnõu on edastatud Euroopa Komisjonile vastuvõtmiseks ja jõustub pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.25 MB)