Tugeva korrelatsiooniga valuutade loetelu uuendamine

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 10. juulil 2020 rakendusliku tehnilise standardi eelnõu tugeva korrelatsiooniga valuutade uuendatud nimekirja kohta1.

Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad valuutariski korral kasutada madalamaid omavahendite nõudeid tasakaalustatud positsioonide suhtes kahes valuutas, kui neid valuutasid käsitatakse „tugeva korrelatsiooniga valuutadena” Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 354 lõikes 1 sätestatud meetodi alusel.

Lõplik eelnõu on edastatud Euroopa Komisjonile vastuvõtmiseks ja jõustub pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

 

1 https://eba.europa.eu/eba-updates-list-correlated-currencies

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)