Üleminekuperioodide pikendamine seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 5. detsembril 2018 komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1889, millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 575/2013 ja (EL) 648/2012 ette nähtud üleminekuperioode seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 575/2013 ja (EL) 648/2012 ette nähtud üleminekuperioode on hetkel pikendatud 15. detsembrini 2018. Komisjoni määrusega (EL) 2018/1889 pikendatakse üleminekuperioode veel kuue kuu võrra kuni 15. juunini 2019. Määrus jõustus 8. detsembril 2018. 

Selgitus

Märgukiri (PDF, 254 kB) (pdf, 0.25 MB)