Allianz Benelux SA/NV (ka läbi oma filiaali Hollandis)

Andmed
Ärinimi
Allianz Benelux SA/NV
Aadress
Rue de Laeken 35 at 1000
Riik
Belgia
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Õhusõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 5 )
Lihtne teenuste loetelu
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 11 )
Krediidikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 14 )
Garantiikindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Viimati muudetud: 13/12/2018 - 10:01