Anu Kaljuste

Eesnimi Anu
Perekonnanimi Kaljuste
Isikukood 46903290012
Aadress Sarapuu talu Hellamaa küla Muhu vald Saare mk 94741
Telefon 53868042
E-post [email protected]
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
garantiikindlustus