AQmel Holdings OÜ

Ärinimi AQmel Holdings OÜ
Registrikood 12004262
Aadress Ilvese tn 32-3 Pärnu 80037
Telefon 56477207
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Andrus Kumel
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus