AUTOLEVI OÜ

Ärinimi AUTOLEVI OÜ
Registrikood 12547241
Telefon +37256957036
E-post tauri@autolevi.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Tauri Kärson
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus