Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ

Ärinimi Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ
Registrikood 12871585
Aadress Rannamõisa tee 8, 13516 Tallinn
Telefon +372 678 8007
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Riina Eisler
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus