Elke Rakvere AS

Ärinimi Elke Rakvere AS
Registrikood 10161490
Aadress Narva 25, Rakvere
Telefon 322 5520
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Hannes Vares
Kindlustusandja ERGO Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus